Home

De Romeinen en Grieken hadden overal een god voor. Een god van de liefde, een god voor de jacht en noem maar op. Hieronder zie de namen van de goden die op de Olympus woonden en van de niet zo erg bekende goden en nimfen. Er wordt steeds over de Griekse naam gesproken, natuurlijk had op die plaats ook de Romeinse naam kunnen staan. De godennamen staan op alfabetische volgorde.

Griekse naam Romeinse naam Beschrijving en taak van de god of godin
Afrodite Venus Afrodite werd uit het schuim van de zee geboren. Ze is de godin van de liefde. Het speciaal aan haar gewijde dier is de duif. Ze heeft ook een hulpje namelijk haar ‘zoon’ Eros. (Ook wel Cupido genoemd.) Hij hielp haar de liefdespijlen op mensen af te schieten.
Aiolos Aedus Aiolos is de god van de wind. Hij zorgt ervoor dat de oostenwind, westenwind, noordenwind en de zuidenwind waait. Hij kan de wind zelf sturen en laten waaien zo hard hij wil. Hij woont in een grot op een eiland in de zee.
Apollo Apollo Apollo was de god van de geneeskunde, voorspellingskunst, muziek en licht. Hij is de zoon van Zeus. Apollo herken je aan de citer of de lier en een boog. Hij is de tweeling broer van Artemis. Apollo heeft een orakel in Delfi. Daar spreekt hij door de mond van een priesteres, zo geeft hij mensen raad door middel van een spreuk. Een spreuk kon er zo uitzien: DE GRIEKEN NIET DE PERZEN ZULLEN OVERWINNEN. Met zo’n spreuk wist je niet wie er zou winnen, want je weet niet waar de komma’s moeten staan.
Ares Mars Hij is de zoon van Hera en Zeus. Hij is getrouwd met Afrodite. Hij is de god van de oorlog. Hij wordt vaak afgebeeld in volle wapenrusting.
Artemis Diana Zij was de godin van de jacht en het woud. Ze is de tweelingzus van Apollo. Artemis wordt afgebeeld met herten, leeuwen of beren en een boog in haar hand.
Chariten GratiŽn Zij zijn de godinnen van de bevalligheid. Aglaia (glans), Eufrosyne (blijmoedigheid) en Thaleia (de gloeiende).
Dafne Dafne Nimf.
Demeter Ceres Zus van Zeus. Demeter was de godin van de landbouw, graan en oogst, daarom staat ze vaak afgebeeld met een korenaar. Ook is zij de godin van de vruchtbaarheid. plaatje
Dionysos Bacchus Hij was een zoon van Zeus en de god van de wijn, de druiven en de vreugde. Hij wordt vaak afgebeeld met een staf die van boven omwonden is met klimopbladeren ook kun je hem herkennen aan de druiven.
Eos Aurora Zij is de godin van het morgenrood. Ze leidt elke ochtend het rood naar de hemel. Ze is de zus van Helios.
Erinyen FuriŽn Dit zijn de wraakgodinnen. Ze vervolgen de schuldige mensen op aarde.
Eris Eris Godin van de twist en de tweedracht. Ze zorgt ervoor dat er ruzie onder de mensen ontstaat. Ze is getrouwd met Ares.
Eros Amor, Cupido Hij is de god van de liefde. Hij is het hulpje van Afrodite, hij schiet de liefdespijlen op de mensen.
Glaukos   Zeegod.
Hades Pluto Broer van Poseidon en Zeus. Hij is de god en koning van de onderwereld. Je kunt Hades herkennen aan ‘de hoorn des overvloeds’, die staat symbool voor de rijke opbrengst van de aarde.
Hefaistos Vulcanus Zoon van Zeus en Hera. Hij was kreupel en mocht daarom niet op Olympus wonen. Hij werd verzorgd door de zeegodinnen. Hij is de smid van de goden, en het vuur van de smeden staat onder zijn bescherming. Je herkent hem aan de werktuigen in zijn handen.
Helios Helios Helios is de god van de zon. Elke dag rijdt hij met de zonnewagen een rondje om de wereld. Aan het eind van de dag leidt hij zijn paarden weer de stal in.
Hera Juno Zus en vrouw van Zeus. Ze wordt vereerd als de godin van het huwelijk en de godin van het gezin. Ze wordt vaak afgebeeld met een staf in haar hand.
Hermes Mercurius Hermes is een zoon van Zeus. Hij was de boodschapper van de goden. Ook was hij de god van de dieven en de handel en van het verkeer. Hij draagt op afbeeldingen vaak een reizigersmuts. In zijn hand houdt hij een staf en hij draagt sandalen met vleugels. Ook begeleidt hij de doden naar de onderwereld. plaatje
Hestia Vesta Zij is de godin van het haardvuur. Ze werd in elk huis vereerd. plaatje
Horen   Zij zijn de godinnen van de daggetijden en jaargetijden. Ze wonen bij Helios.
Hypnos   Hypnos is de god van de slaap. Ook had hij een dienaar genaamd Morfeus.
Iris   Zij was de boodschapster van de goden. Ze hielp Hermes. Ook was ze de godin van de regenboog.
Kalypso   Nimf.
Kirke Circe Zij is de dochter van Helios. Ze is ook een tovenares, ze verandert op haar eiland alle mensen die daar komen in dieren.
Moiren Parcen Dit zijn de drie godinnen van het noodlot.
Muzen   De Muzen zijn de negen begeleidsters van Apollo, die de kunst en wetenschap beschermen. Klio (geschiedenis), Melpomene (treurspel), Terpsichore (danskunst), Thaleia (blijspel), Euterpe (muziek), Erato (zangkunst), Oerania (sterrenkunde), Polyhymnia (welsprekendheid en lierspel) en Kalliope (heldendicht).
Nereus   Zeegod.
Pallas Athena Minerva Zij is de dochter van Zeus. Ze is de godin van de wijsheid en kennis. Ook was ze de beschermster van de kunstenaars en handwerkslieden. In oorlogstijd was ze de godin van de oorlog. Je kunt haar herkennen aan een helm op haar hoofd en een schild en een speer in haar hand. De uil was aan haar gewijd.
Pan   Pan is de zoon van Hermes. Hij is de herdersgod met bokkenpoten. Door zijn plotseling verschijnen jaagt hij een ‘panische’ schrik aan. Ook bespeelt hij de Syrinx. ( Kijk bij Syrinx voor uitleg).
Poseidon Neptunes Broer van Zeus. Hij was de god van de zee. Poseidon wordt vaak afgebeeld met een drietand. Het dier dat speciaal aan hem gewijd was, is het paard.
Proteus   Zeegod.
Syrinx   Syrinx is een nimf die door Pan achterna gezeten werd. Ze wou niet dat hij haar te pakken kreeg en werd daarom in een herdersfluit veranderd. De fluit heef haar naam gehouden. (Zo komt het dat Pan de Syrinx bespeelt).
Zeus Jupiter Oppergod van de Romeinen en Grieken. Hij was de koning van de goden en mensen. Hij was de god van de donder en bliksem en had de macht over het weer. Hij wordt vaak afgebeeld met een bliksem in zijn hand.

Hierboven heb je alle Romeinse en Griekse goden kunnen zien. Ook heb je vast wel gezien dat er ook nimfen en zeegoden tussen zitten. Nimfen zijn de begeleidsters van Artemis (Diana), godinnen der natuur. Je hebt verschillende soorten nimfen:

Boomnimfen ŗ Dryaden

Bergnimfen ŗ Oreaden

Bron- of beeknimfen ŗ Najaden

De zeegoden waren de helpers van Poseidon / Neptunes. Hij was de god van de zee en het water. Er waren niet alleen zeegoden, maar ook zeegodinnen.

 

Klik voor het verhaal van de Romeinse goden.

(heb je zelf nog plaatjes van goden, of links waar de goden opstaan en goed herkenbaar zijn, zou je ze dan naar mij willen sturen?)