Home

Latijn krijg je alleen als je Gymnasium doet, op sommige scholen ook op het Atheneum, maar dat is lang niet altijd zo.
Nederlanders, Engelsen en de Fransen hebben veel woorden uit het Latijn overgenomen. Zoals bijvoorbeeld het woord:
aqua. Dat oorspronkelijk uit het Latijn komt en water betekent.

Romeinse cijfers: I 1   C 100
  V 5   D 500
  X 10   M 1000
  L 50      

 

Om Latijn te kunnen spreken, zijn er natuurlijk bepaalde uitspraakregels.
Hier volgen ze:

U=oe   Bv. Dominus (dominoes)
Qu=kw   Bv. Quoque ( kwokwe)
Ae=aj   Bv. Aeneas ( aineas)
I=i of j   bv. Filia, Iuno (filia, Juno)
C=k   Bv. Sceptrum (skeptroem)
G= als ‘g’ in good(eng)   Bv. Virgo
Oe=oi   Bv. Oedipus (oidipoes)
Ei=eď of ej   Bv. Eius (ejoes) rei (r)

Het Latijn heeft geen lidwoord dus moet je er zelf een lidwoord voor zetten. Ook heeft het Latijn de werkwoorden aan het einde van de zin staan en niet midden in de zin.

Dit is een stukje om te vertalen. Je vindt de vertaling van de woorden eronder. Veel succes. Als je het hebt vertaald klik dan op klaar en kijk of je het goed hebt gedaan.

Est   (zij, hij) is   mater, matrem   moeder
Deus   god   filius   zoon
Et   en, ook   filia   dochter
Dominus   heer, heerser   non   niet
Pater, patrem   vader   sed   maar
Dea   godin   quoque   ook
Regina   koningin   etiam   ook
soror, sororem   zuster   virgo   maagd
Uxor, uxorem   vrouw, echtgenote   eius   (van) haar
Iovis   van Juppiter  

 

Romeinse goden

Iuppiter est deus.

Iuppiter est deus et dominus.

Iuppiter est pater.

Iuno est dea.

Iuno est rigina.

Iuno uxor Iovis est.

Iuno est mater.

Mars est deus.

Mars est filius,

Mars etiam pater est.

Minerva est dea.

Minerva filia Iovis est.

Minerva non mater est,

Sed virgo est.

Vesta est dea.

Vesta quoque est virgo

Et soror Iovis est.

Venus est dea.

Venus mater est.

Aeneas filius eius est.