Overzicht stambomen Van Slageren

 
I.1 Meije Jenties
II  
III Van Slageren
IV H W   D
V  
VI  
 
     
IV.1 Hendrik
V  
VI     S
VII  
 
IV.2 Wytze
V  
VI   W R H G
VII  
 
IV.4 Durk
V  
VI  
VII  
VIII  
IX  
         
 
VI.3 Seerp
VII  
VIII  
IX  
 
VI.5 Wytze
VII  
VII  
IX  
 
VI.6 Ruurd
VII  
VIII  
IX  
 
VI.7 Hendrik
VII  
VIII  
 
VI.8 Geert
VII  
VIII  
IX  
 

De stamboom is opgesplitst in een aantal delen, die elkaar gedeeltelijk overlappen.

De eerste stamboom is die van Meije Jenties van generatie I tot en met VI. Hierin komen in generatie IV de drie broers Hendrik, Wytze en Durk voor, die de naam Van Slageren hebben door geven aan de volgende generaties.

Vanaf generatie IV zijn drie aparte stambomen gemaakt van Hendrik, Wytze en Durk. Deze bomen zijn op dit niveau uitgewerkt tot en met generatie VII respectievelijk IX.

Tenslotte zijn er nog de stambomen van Seerp, de kleinzoon van Hendrik, en de broers Wytze, Ruurd, Hendrik en Geert, allen kleinzonen van Wytze. Deze geven generaties van VI tot en met IX of X weer.