Carine van Slageren
Huisstijl
2014
Het bedrijf In Between - onderwijs bemiddeld in de ondersteuning en begeleiding van kinderen in regulier onderwijs. Hiervoor is een voorstel voor een logo en bijpassende huisstijl gemaakt.